Privacyverklaring

Sandra Vinken Dierentherapie, gevestigd aan Ommelpad 3 6031ND Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De ingangsdatum voor de geldigheid van de voorwaarden is 28-04-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
De laatste versie is altijd aanwezig op de website: www.sandravinkendierentherapie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Sandra Vinken Dierentherapie verwerkt je gegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens van je dieren die je laat behandelen

 

Sandra Vinken Dierentherapie verwerkt je gegevens voor de volgende doelen:

  • Voor uitvoering van de dienstverlening
  • Afhandeling van de betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Alle gegevens zijn nodig om te bewaren voor de belastingdienst en het uitvoeren van de diensten en worden 7 jaar bewaard, dit is een wettelijke verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Sandra Vinken Dierentherapie verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Sandra Vinken Dierentherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.


 

Cookies:

Sandra Vinken Dierentherapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Sandra Vinken Dierentherapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, correctie of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra Vinken Dierentherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sandravinkendierentherapie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sandra Vinken Dierentherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Sandra Vinken Dierentherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sandravinkendierentherapie.nl

 

Contactgegevens

Sandra Vinken Dierentherapie
Vestigingsadres:
Ommelpad 3
6031ND Nederweert

KVK: 58194258
BTW: NL210336250B01

Contactgegevens:
Tel. (+31) 643418376
Email: info@sandravinkendierentherapie.nl
Website/webwinkel: www.sandravinkendierentherapie.nl